Thông Báo Về Việc Thu Tiền K11 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công Nghệ Bách Khoa (CTECH)

Thông báo về việc thu tiền K11

Đơn vị sở hữu và phát triển Trường CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa
Hải Phong., Jsc nhận bằng khen doanh nghiệp phái cử nhân lực có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 -2020
October 7, 2020
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo về thời gian đóng học phí K11
November 16, 2020

Thông báo về việc thu tiền K11

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

14 / 100
Thông báo về việc thu tiền K11
Thông báo về việc thu tiền K11
Thông báo về việc thu tiền K11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 6770