Nộp hồ sơ - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa

Nộp hồ sơ

01. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển từ http://Ctech.edu.vn/contact-us/

Học bạ THPT (Bản sao chứng thực)

Giấy hoặc bằng chứng nhận tốt nghiệp THPT (Bản sao chứng thực)


02. Cách thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh: 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Đăng ký trực tuyến tại: http:Ctech.edu.vn/contact-us/


03. Thời gian nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ liên tục từ tháng 1 đến tháng 12