Phương thức xét tuyển - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa

Phương thức xét tuyển

01. Xét điểm thi THPT Quốc gia 2019

Thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm 3 môn trung bình bất kỳ không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng


02. Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn

Học sinh tốt nghiệp THPT

Tổng điểm ba môn >=15 điểm


03. Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình các môn cả năm

Học sinh tốt nghiệp THPT

Hạnh kiểm khá trở lên

Điểm trung bình tất cả cá môn lớp 12 đạt tiêu chuẩn xét tuyển