Chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp

Toạ lạc tại địa chỉ Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) là đơn vị giáo dục nghề nghiệp uy tín trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Là một trong những địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước suốt nhiều năm qua.

Trường đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

1800 6770