Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa khai giảng năm học mới 2022 – 2023 dành cho sinh viên hệ liên kết tại Cần Thơ
26/11/2022
Thiết kế đồ họa – Học cách sáng tạo để tự tin khác biệt
15/12/2022

CTECH: Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp (dành cho sinh viên hệ liên kết tại Cần Thơ)

Căn cứ chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Công nghệ Ô tô khoá 11 của Trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa;

Căn cứ yêu cầu lao động của doan nghiệp, Gara hoạt động trong lĩnh vực ô tô;

Xét đề nghị của Ông (bà) Trưởng Khoa Công nghệ Ô tô;

Xét đề nghị của Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo;

1800 6770