CTECH thông báo Kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 – 2024
07/06/2024
Cập nhật phỏng vấn tuyển sinh vào hệ THPT – Cao đẳng tại CTECH
11/06/2024

CTECH thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên

Các bạn sinh viên CTECH K14 và 1 bộ phận K12, K13 (cơ sở Hà Nội) chưa hoàn thành học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh hãy nhanh tay lưu lại lịch trình.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo một số thông tin quan trọng về Kế hoạch tổ chức học Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau.

Thời gian dự kiến:

-Hệ Trung cấp: từ 15/07/2024 đến 21/07/2024

-Hệ Cao đẳng: từ 08/07/2024 đến 21/07/2024

Địa điểm học dự kiến:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Địa chỉ: Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội)

Hình thức học:

Tổ chức đào tạo, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian tham gia học tập môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Quy định đối với sinh viên khi tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh:

-Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Trung tâm (mang mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu xanh đỏ, không lộ hình xăm phản cảm,…).

-Không mang theo và sử dụng các chất kích thích, gây nghiện, gây cháy, nổ; không tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ.

Nhà trường đề nghị sinh viên chấp hành nghiêm túc kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Những quy định cụ thể sẽ được Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phổ biến đến các em trước ngày 15/06/2024.

1800 6770