Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa ‘trình làng’ loạt sản phẩm cuối kỳ ấn tượng
05/06/2024
CTECH thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên
10/06/2024

CTECH thông báo Kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 – 2024

Các em sinh viên lưu ý kế hoạch nghỉ hè từ nhà trường để tránh nhầm lẫn, gây ảnh hưởng quá trình học tập.

Đối với Chương trình học nghề của sinh viên hệ THPT – Cao đẳng và sinh viên hệ Cao đẳng chính quy:

Khu vực Hà Nội:

-K13 nghỉ hè từ ngày 29/07/2024 đến hết ngày 01/09/2024 và đi học trở lại vào ngày 03/09/2024 theo Thời khóa biểu đã được GVCN thông báo.

-K14 nghỉ hè từ ngày 10/06/2024 đến hết ngày 07/07/2024 và đi học trở lại vào ngày 08/07/2024 theo Thời khóa biểu đã được GVCN thông báo.

Khu vực Cần Thơ:

-K13 nghỉ hè từ ngày 29/07/2024 đến hết ngày 01/09/2024 và đi học trở lại vào ngày 03/09/2024 theo Thời khóa biểu đã được GVCN thông báo.

-K14 nghỉ hè từ ngày 08/07/2024 đến hết ngày 04/08/2024 và đi học trở lại vào ngày 05/08/2024 theo Thời khóa biểu đã được GVCN thông báo.

Đối với chương trình học văn hóa của sinh viên hệ THPT – Cao đẳng: Nghỉ học văn hóa và tập trung trở lại trường theo lịch của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Thanh Trì.

Lưu ý:

-Các khoa lập kế hoạch và phân công giáo viên tổ chức thi lại, học lại cho sinh viên trước khi nghỉ hè (nếu có).

-Sinh viên hệ THPT – Cao đẳng chú ý ghi nhớ lishcj nghỉ hè của 2 chương trình học nghề và học văn hóa để tránh nhầm lẫn.

-Trong thời gian nghỉ hè, sinh viên cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các quy định an toàn và xây dựng lối sống lành mạnh.

Toàn văn thông báo xem tại:

1800 6770