Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11
November 8, 2022
Lễ Khánh thành toà nhà Hiệu bộ N01 và Khai giảng năm học 2022 -2023, Lễ trồng cây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Lễ Khánh thành toà nhà Hiệu bộ N01 và Khai giảng năm học 2022 -2023, Lễ trồng cây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
November 11, 2022

Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022

Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Căn cứ Quyết định số 6599/QĐ -BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ – CĐKTCNBK ngày 27 tháng 07 năm 2022 về việc phê duyệt quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Biên bản họp ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng xét học bổng Tân sinh viên kỳ tuyển sinh năm học 2022 – 2023 và học bổng khuyến học năm 2022 – 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp học bổng Tân sinh viên kỳ tuyển sinh năm học 2022 – 2023 và học bổng khuyến học năm học 2022 – 2023 cho sinh viên đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2021 – 2022. Chi tiết:

 1 – Cấp học bổng Tân sinh viên năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa cho 15 sinh viên (Danh sách kèm theo);

2 – Cấp học bổng khuyến học năm 2022 – 2023 cho:

10 sinh viên khoa Công nghệ Ô tô;

04 sinh viên khoa Tiếng Nhật;

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng mức học bổng và tiếp nhận học bổng theo quy định.

Điều 3: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Công tác HSSV, Đào tạo, Tài chính – Kế toán, Trưởng các Khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sach chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh sách sinh viên nhận học bổng tân sinh viên

Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Danh sách học bổng năm học 2021 – 2022

Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Xin chúc mừng các bạn đã nhận được học bổng. Hy vọng đây sẽ là phần thưởng khích lệ các bạn trong học tập.

1800 6770