Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11
08/11/2022
Lễ Khánh thành toà nhà Hiệu bộ N01 và Khai giảng năm học 2022 -2023, Lễ trồng cây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
11/11/2022

Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 6599/QĐ -BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ – CĐKTCNBK ngày 27 tháng 07 năm 2022 về việc phê duyệt quỹ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Biên bản họp ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng xét học bổng Tân sinh viên kỳ tuyển sinh năm học 2022 – 2023 và học bổng khuyến học năm 2022 – 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp học bổng Tân sinh viên kỳ tuyển sinh năm học 2022 – 2023 và học bổng khuyến học năm học 2022 – 2023 cho sinh viên đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2021 – 2022. Chi tiết:

 1 – Cấp học bổng Tân sinh viên năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa cho 15 sinh viên (Danh sách kèm theo);

2 – Cấp học bổng khuyến học năm 2022 – 2023 cho:

10 sinh viên khoa Công nghệ Ô tô;

04 sinh viên khoa Tiếng Nhật;

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng mức học bổng và tiếp nhận học bổng theo quy định.

Điều 3: Các Ông/ Bà Trưởng Phòng Công tác HSSV, Đào tạo, Tài chính – Kế toán, Trưởng các Khoa, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sach chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh sách sinh viên nhận học bổng tân sinh viên

Danh sách học bổng năm học 2021 – 2022

Xin chúc mừng các bạn đã nhận được học bổng. Hy vọng đây sẽ là phần thưởng khích lệ các bạn trong học tập.

1800 6770