17/06/2024

Sinh viên CTECH Cần Thơ bắt đầu kỳ học quân sự

Các bạn sinh viên CTECH Cần Thơ sẽ có 1 tuần trải nghiệm với môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại Hậu Giang. […]
1800 6770