18/06/2024

Xưởng thực hành hiện đại của Khoa Cơ khí & Công nghệ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) sở hữu Xưởng thực hành Cơ khí & Công nghệ rộng 2000 m2. Sau khi […]
1800 6770