30/05/2024

Cơ hội việc làm ngành Tiếng Đức

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Đức sẽ nhận được rất nhiều cơ hội việc làm với những vị trí làm việc hấp dẫn. Tiếng Đức […]
20/05/2024

CTECH triển khai đào tạo ngành tiếng Đức

Ngành tiếng Đức sẽ được giảng dạy tại khoa Ngoại ngữ, trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH). ️Năm 2021, Bộ Giáo […]
1800 6770