Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020
21/05/2020
12 mốc thời gian cần đặc biệt lưu ý trong tuyển sinh Đại học/Cao đẳng 2020
12 mốc thời gian cần đặc biệt lưu ý trong tuyển sinh Đại học/Cao đẳng 2020
02/06/2020

Thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng sau đó mới chọn trường để học có được không?

Thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng sau đó mới chọn trường để học có được không?

Nhiều thí sinh vẫn cho rằng do không giới hạn số lượng nguyện vọng nên có thể trúng tuyển nhiều nguyện vọng và muốn chọn học nguyện vọng nào cũng được.

Điều này là hoàn toàn không đúng. Dù không giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng thí sinh không được quyền đỗ nhiều nguyện vọng và sau đó mới chọn trường để học. Thí sinh sẽ chỉ được xét trúng tuyển một nguyện vọng có thứ tự cao nhất (nguyện vọng 1). 

Ví dụ: 

Thí sinh NGUYỄN VĂN A có 5 nguyện vọng và đều có điểm thi cao hơn điểm trúng tuyển của cả 5 ngành/trường trên. Tuy nhiên, A không được quyền lựa chọn trường để học bởi hệ thống sẽ chỉ xét nguyện vọng 1. Khi đó, các nguyện vọng sau sẽ không được xét tuyển. 

Như vậy, không có trường hợp thí sinh được xét trúng tuyển cùng lúc vào nhiều trường. 

Các trường sẽ xét nguyện vọng một cách bình đẳng, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Trong trường hợp có quá nhiều thí sinh bằng điểm, các tiêu chí phụ khác cũng như nhau ở cuối danh sách trúng tuyển, nguyện vọng đăng ký mới được sử dụng làm tiêu chí phụ để xét thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên, việc sử dụng thứ tự nguyện vọng để xác định thí sinh trúng tuyển rất hiếm.

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia, nếu bạn cảm thấy không chắc chắn với nguyện vọng 1 của mình hoặc cảm thấy không muốn học, các bạn có thể đổi thứ tự nguyện vọng. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng dự kiến là vào tháng 9.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng giấy chứng nhận kết quả thi bản chính trong thời gian quy định của trường đó. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được hiểu là từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác. Thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển ở các trường khác.

1800 6770