logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
THÔNG BÁO: Về việc nhận bằng tốt nghiệp
16/11/2021
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
THÔNG BÁO LẦN 2: V/v hoàn thành tài chính kỳ III khóa K11 năm học 2020-2021
09/12/2021

Thông báo: Ban hành quy chế xử phạt đối với sinh viên quên mật khẩu tài khoản Microsoft Teams

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Căn cứ tình hình thực tế triển khai phần mềm Microsoft Teams trong việc giảng dậy và học tập trực tuyến;
Phòng Công tác học sinh sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công Nghệ Bách Khoa thông báo đến toàn học viên, sinh viên quy chế xử phạt hành chính đối với sinh viên quên mật khẩu tài khoản Microsoft Teams như sau:

  • Nhà Trường sẽ chỉ cung cấp miễn phí mật khẩu tài khoản Microsoft Teams trong lần đầu sử dụng, sau khi đăng nhập lần đầu, GVCN các lớp hướng dẫn sinh viên đăng nhập, đăng ký số điện thoại cá nhân để có thể tự lấy lại mật khẩu nếu sinh viên quên.
  • Trường hợp sinh viên không đăng ký số điện thoại cá nhân để lấy tự lấy lại mật khẩu, nhà Trường sẽ cung cấp mật khẩu lần 2 cho sinh viên với mức phí 30.000đ/ sinh viên.
  • Sinh viên quên mật khẩu, sẽ làm đơn theo file đính kèm mẫu 1, gửi giáo viên chủ nhiệm lớp.
    Nhà Trường thông báo tới toàn bộ sinh viên, học viên biết và tổ chức thực hiện.
1800 6770