Thông Báo điều Chỉnh Khung Kế Hoạch Thời Gian Năm Học 2020-2021 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công Nghệ Bách Khoa (CTECH)

Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Logo trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa
Thông báo hoàn thành thủ tục tài chính kỳ II – Khóa 11 – Năm học 2020 – 2021
May 14, 2021
Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Kỹ năng nghề sẽ là một loại “tiền tệ quốc tế”
May 19, 2021

Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

8 / 100
Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 6770