Logo trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa
Thông báo hoàn thành thủ tục tài chính kỳ II – Khóa 11 – Năm học 2020 – 2021
May 14, 2021
Kỹ năng nghề sẽ là một loại “tiền tệ quốc tế”
Kỹ năng nghề sẽ là một loại “tiền tệ quốc tế”
May 19, 2021

Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
1800 6770