Hôm nay 11/5, hạn cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Hôm nay 11/5, hạn cuối đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
May 11, 2021
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
May 15, 2021

Thông báo hoàn thành thủ tục tài chính kỳ II – Khóa 11 – Năm học 2020 – 2021

Logo trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa
Thông báo hoàn thành thủ tục tài chính kỳ II - Khóa 11 - Năm học 2020 - 2021 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
1800 6770