Các mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 cần lưu ý - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Các mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 cần lưu ý
July 11, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo: V/v tổ chức học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh khóa K12
July 13, 2022

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè năm học 2021- 2022

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo kế hoạch nghỉ hè của sinh viên như file đính kèm

1800 6770