Khai giảng Năm học 2021 – 2022 – Lễ Khai giảng đặc biệt tại CTECH
28/12/2021
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
THÔNG BÁO Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K11 năm học 2022-2023
03/01/2022

THÔNG BÁO Kế hoạch nghỉ Tết Dương Lịch năm 2022 (Áp dụng đối với hệ liên kết Hactech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Căn cứ thông báo số 109/TB-CĐKTCNBK ngày 25 tháng 12 năm 2021 của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công Nghệ Bách Khoa thông báo lịch nghỉ tết áp dụng cho giảng viên, cán bộ khối hành chính và sinh viên;

Căn cứ thông báo 153/TB.CĐNBK-HN ngày 29 tháng 12 năm 2021 của trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội về lịch nghỉ tết dương lịch năm 2022;

Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa xin nhắc lại lịch nghỉ tết dương lịch năm 2022 áp dụng cho sinh viên hệ liên kết Hactech như sau:

Bắt đầu nghỉKết thúc nghỉĐi học lại
Thứ bảy, ngày 01/01/2022Thứ hai, ngày 03/01/2022Thứ Ba, ngày 04/01/2022

            Các sinh viên hệ liên kết cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước và các cơ quan y tế địa phương cũng như đảm bảo tinh thần học tập theo lịch Nhà trường đã phân.

1800 6770