CTECH – rút ngắn con đường đến thành công của bạn
25/03/2022
Giảng viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa, tham gia đào tạo tại Nhật Bản
09/04/2022

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10 -03 (ÂL), lễ Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5-2022

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động nước Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022 của Trường;

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên, sinh viên về thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/03 Âm lịch), ngày lễ Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05/2022 như sau:

1800 6770