Thông báo về việc cho sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
March 2, 2021
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo lịch thi khoa Tiếng Nhật
March 6, 2021

Thông báo lịch thi khoa Công nghệ Ô tô

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo lịch thi khoa Công nghệ Ô tô - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
1800 6770