THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH THỦ TỤC TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP TN601 K12 NĂM HỌC 2021 – 2022
18/10/2022
Thông báo dừng tiếp nhận
28/10/2022

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP CN0T1502 K11 NIÊN KHOÁ 2021 – 2022

Căn cứ vào quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa;

Căn cứ vào kế hoạch học tập của sinh viên năm học 2022 – 2023;

Phòng Tài chính kế toán thông báo việc thu tiền học phí theo kỳ học

1800 6770