Thông báo dừng tiếp nhận
28/10/2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11
08/11/2022

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ III K12

Căn cứ vào quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa liên quan đến thu học phí năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào kế hoạch học tập của sinh viên năm học 2022 – 2023;

Phòng Tài chính kế toán thông báo việc thu tiền học phí theo kỳ học cụ thể như sau:

1800 6770