Thông báo dừng tiếp nhận
October 28, 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11
November 8, 2022

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ III K12

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ III K12 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Căn cứ vào quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa liên quan đến thu học phí năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào kế hoạch học tập của sinh viên năm học 2022 – 2023;

Phòng Tài chính kế toán thông báo việc thu tiền học phí theo kỳ học cụ thể như sau:

1800 6770