Thời khoá biểu sinh viên hệ 9+
06/09/2022
Nhập học hôm nay – Ring ngay học bổng “xịn”
08/09/2022

THÔNG BÁO V/V THU PHÍ GỬI XE ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên, các tổ chức cá nhân không thuộc diện miễn tiền gửi xe khi đến học tập và làm việc tại Trường mức phí gửi xe như sau:

  1. Mức phí gửi xe theo tháng
  • Xe máy: 50.000đ/xe/ tháng;
  • Xe đạp điện/ xe đạp: 30.000đ/ xe/ tháng

Vé có giá trị gửi xe cho tất cả các buổi học tập và sinh hoạt tập thể trong trường (không phân biệt số lần gửi xe trong ngày: ngày thường, ngày thứ bảy, chủ nhật).

2. Mức phí gửi xe theo ngày

  • Xe máy/ xe đạp điện/ xe máy điện: 3.000đ/xe/ ngày;
  • Xe đạp: 2.000đ/ xe/ ngày;

Vé ngày chỉ có giá trị sử dụng 01 lần/ ngày.

Cụ thể: học sinh, sinh viên có thể xem trong thông báo

1800 6770