logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè năm học 2021- 2022
12/07/2022
[Nóng] Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 vào 24/7
20/07/2022

Thông báo: V/v tổ chức học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh khóa K12

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021 – 2022. Nhà trường thông báo tổ chức học Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) cho sinh viên khóa K12 hệ liên kết đào tạo tại Cao đẳng nghề Cần Thơ như file đính kèm.

1800 6770