logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo: V/v Kế hoạch học tập của sinh viên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2022(Áp dụng đối với hệ liên kết Cao đẳng nghề Cần Thơ)
28/01/2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo: Tổ chức học tập trung tại trường
10/02/2022

Thông báo: Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K12 năm học 2022-2023

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

 • Căn cứ luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều luật bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ quy định của Trường CĐ Kỹ thuật-Công nghệ Bách Khoa liên quan tới thu BHYT 2022-2023:

Nhà Trường thông báo việc thu tiền BHYT chi tiết như sau:

+ Số tiền phải nộp: 563.220đ

 • Phương thức thực hiện:

+ Chuyển khoản vào tài khoản nhà trường:

 • Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa
 • Số TK: 260 1000 1253 255
 • Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Mỹ Đình
 • Nội dung nộp tiền/chuyển khoản:

Họ tên học sinh <khoảng cách> Số căn cước công dân/CMT.

Thời gian thực hiện: trước ngày 16/02/2022.

 • Người liên hệ: Cô Hương – Bộ phận Tài chính kế toán trường (điện thoại: 0963.849.933)
 • Đề nghị SV hoàn thành thủ tục tài chính đúng theo thời gian quy định của nhà trường.
 • Sinh viên có thể liên hệ cô Hương – 0963.849.933 để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc
1800 6770