Thông Báo Về Việc Cho Sinh Viên, Học Viên Nghỉ Học Tập Trung để Phòng, Chống Dịch Bệnh Covid-19 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công Nghệ Bách Khoa (CTECH)

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đăng ký nguyện vọng thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển
April 22, 2021

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

6 / 100
Thông báo về việc cho sinh viên, học viên nghỉ học tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 6770