logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt K12 hệ liên kết đào tạo
October 22, 2021
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo lịch sinh hoạt K12-hệ liên kết đào tạo trung tuyển đợt 1 (sau điều chỉnh lần 1) 29.10.2021 (v2)
October 29, 2021

Thông báo về việc sinh viên chưa hoàn thiện học phí kỳ 2 năm học 2020-2021

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo về việc sinh viên chưa hoàn thiện học phí kỳ 2 năm học 2020-2021

1800 6770