Đơn vị sở hữu và phát triển Trường CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa
Hải Phong., Jsc nhận bằng khen doanh nghiệp phái cử nhân lực có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 -2020
October 7, 2020
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo về thời gian đóng học phí K11
November 16, 2020

Thông báo về việc thu tiền K11

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo về việc thu tiền K11 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Thông báo về việc thu tiền K11 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
Thông báo về việc thu tiền K11 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)
1800 6770