logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
THÔNG BÁO Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K11 năm học 2022-2023
03/01/2022
Học 5 thói quen kỷ luật của người Nhật Bản giúp bạn nhanh tiến tới thành công
10/01/2022

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kết thúc học phần học trực tuyến của khóa K11

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Căn cứ tình hình dịch bệnh;

Căn cứ thực tế tiến độ đào tạo;

Căn cứ yêu cầu kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt của sinh viên K11;

Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Đào tạo về việc tổ chức thi kết thúc học phần sinh viên K11,

 Nhà trường thông báo tổ chức thi kết thúc học phần với các học phần đã hoàn thành khối lượng kiến thức của khóa K11 cụ thể như sau:

  1. Kỳ thi kết thúc học phần được tổ chức trực tuyến (online) cho sinh viên khóa K11  (có lịch thi đính kèm).
  2. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trực tuyến (online); thi vấn đáp online; thi tự luận online; kết hợp trắc nghiệm trực tuyến và tự luận trên phần mềm Microsoft Teams.
  3. Quy định cụ thể về tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến (online) được thông báo trên trang web của nhà trường (ctech.edu.vn
  4. Yêu cầu:
  5. Khoa/bộ môn rà soát và hoàn thành hệ thống đề thi, kiểm tra danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn tham gia thi để báo cáo phòng Đào tạo để tổ chức buổi thi; sau khi kết thúc thi, Khoa/bộ môn hoàn thành và gửi bảng điểm theo danh sách sinh viên tham gia thi về phòng đào tạo đồng thời lưu kết quả theo đúng quy định;
  6. Phòng Đào tạo phối hợp khoa/bộ môn, phòng Công tác học sinh sinh viên, Ban quản lý cơ sở vật chất triển khai các công tác chuẩn bị cũng như triển khai tổ chức thi theo lịch; tiếp nhận kết quả, hồ sơ để công bố và lưu hồ sơ theo qui định;
  7. Phòng công tác học sinh sinh viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp K11 thông báo và hướng dẫn sinh viên kiểm tra điều kiện thi của cá nhân, lịch thi, ôn tập và tham gia thi theo hướng dẫn;
  8. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, chuẩn bị thi và tham gia nghiêm túc, tuân thủ quy định các buổi thi;

Trường cao  đẳng Kỹ thuật – Công Nghệ Bách Khoa thông báo tới các phòng/khoa/đơn vị, cá nhân có liên quan nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện.

1800 6770