December 29, 2022
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Căn cứ kế hoạch số 8056/VPCP – KGVX của Văn phòng Chính phủ thông qua đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội […]
December 5, 2022
CTECH: Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp (dành cho sinh viên hệ liên kết tại Cần Thơ) - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

CTECH: Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp (dành cho sinh viên hệ liên kết tại Cần Thơ)

Căn cứ chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Công nghệ Ô tô khoá 11 của Trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ […]
November 10, 2022
Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Quyết định trao học bổng và danh sách sinh viên được nhận học bổng tân sinh viên,học bổng năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 6599/QĐ -BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập […]
November 3, 2022
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ III K12 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ III K12

Căn cứ vào quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa liên quan đến thu học phí năm học 2021 – […]
October 28, 2022

Thông báo dừng tiếp nhận

October 18, 2022
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP CN0T1502 K11 NIÊN KHOÁ 2021 - 2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP CN0T1502 K11 NIÊN KHOÁ 2021 – 2022

Căn cứ vào quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa; Căn cứ vào kế hoạch học tập của sinh viên […]
October 18, 2022
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH THỦ TỤC TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP TN601 K12 NĂM HỌC 2021 - 2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH THỦ TỤC TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP TN601 K12 NĂM HỌC 2021 – 2022

Căn cứ quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa;Căn cứ Phiếu đăng ký tích luỹ tín chỉ của sinh viên;Căn […]
October 17, 2022
LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 – 2023 TẠI CẦN THƠ - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 – 2023 TẠI CẦN THƠ

Nằm trong kế hoạch học tập của năm học 2022-2023, Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá của sinh viên K13 tại trường Cao đẳng Kỹ […]
October 15, 2022
LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chương trình tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá K13 nhằm trang bị những kiến thức cần thiết của sinh viên trường Cao […]
1800 6770