September 21, 2022
THÔNG BÁO: V/v tổ chức lớp tiếng Nhật miễn phí dành cho sinh viên trung cấp, cao đẳng chính quy Công nghệ Ô tô K12 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO: V/v tổ chức lớp tiếng Nhật miễn phí dành cho sinh viên trung cấp, cao đẳng chính quy Công nghệ Ô tô K12

Hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam và có thể nói Nhật Bản là đất nước ảnh hưởng […]
September 17, 2022
THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tránh nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của […]
September 13, 2022
THÔNG BÁO: V/v tổ chức chương trình hội thảo định hướng giới thiệu việc làm cho sinh viên - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO: V/v tổ chức chương trình hội thảo định hướng giới thiệu việc làm cho sinh viên

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa định hướng được nghề nghiệp sau tốt nghiệp, […]
September 6, 2022
Thời khoá biểu sinh viên hệ 9+ - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Thời khoá biểu sinh viên hệ 9+

Để tiện cho việc theo dõi, nắm bắt lịch học cho sinh viên hệ 9+ nhà trường cập nhật thời khoá biểu như sau: Mọi thắc […]
August 27, 2022
Danh sách phân lớp sinh viên hệ 9+ - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Danh sách phân lớp sinh viên hệ 9+

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh năm học 2022- 2023 đối với hệ đào tạo hệ đào tạo văn hóa THPT trường CĐ Kỹ thuật–Công […]
August 26, 2022
Kế hoạch tập trung học sinh hệ đào tạo văn hóa THPT trường CĐ Kỹ thuật–Công nghệ Bách Khoa Năm học 2022-2023 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Kế hoạch tập trung học sinh hệ đào tạo văn hóa THPT trường CĐ Kỹ thuật–Công nghệ Bách Khoa Năm học 2022-2023

  Căn cứ Quyết định số 2865/ QĐ -UBND ngày 12/08/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế […]
August 22, 2022
THÔNG BÁO: LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

THÔNG BÁO: LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022

Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt động […]
July 13, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: V/v tổ chức học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh khóa K12

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021 – 2022. Nhà trường thông báo tổ chức học Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) cho […]
July 12, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè năm học 2021- 2022

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo kế hoạch […]
1800 6770