May 16, 2022
Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo tuyển sinh chương trình 9 + năm 2022 - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa thông báo tuyển sinh chương trình 9 + năm 2022

Chương trình 9+ là hình thức học văn hoá rút gọn song song với học trung cấp chính quy. Học sinh sau khi tốt nghiệp có […]
April 9, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10 -03 (ÂL), lễ Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5-2022

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động nước Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hoạt […]
March 14, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Về kế hoạch thu tiền đồng phục khóa K12 cơ sở Cần Thơ  năm học 2022-2023

Căn cứ quy định của Trường CĐ Kỹ thuật-Công nghệ Bách Khoa liên quan tới thu tiền đồng phục: Nhà Trường thông báo việc thu tiền […]
March 14, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K11và K12 cơ sở Cần Thơ

Thông báo Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K11và K12 cơ sở Cần Thơ ( từ tháng 03/2022 đến tháng […]
March 9, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

THÔNG BÁO: Về việc thu học phí học lại đợt 1 năm học 2021 – 2022

Căn cứ Thông báo số 07/TB-CĐKTCNBK ngày 27/01/2022 về việc tổ chức thi lại, học lạiđối với sinh viên các hệ đào tạo; Nhà trường thông […]
February 10, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Tổ chức học tập trung tại trường

February 8, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K12 năm học 2022-2023

Căn cứ luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật bảo hiểm y […]
January 28, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: V/v Kế hoạch học tập của sinh viên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2022(Áp dụng đối với hệ liên kết Cao đẳng nghề Cần Thơ)

Căn cứ vào Thông báo số 18/TB-VPCP kết luận của Thủ tưởng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 18/01/2022 về việc xem […]
January 28, 2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Thông báo: Về việc tổ chức thi kết thúc học phần học trực tuyến của khóa K12

Căn cứ tình hình dịch bệnh; Căn cứ thực tế tiến độ đào tạo; Căn cứ yêu cầu kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt […]
1800 6770