GIỚI THIỆU - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa
 

GIỚI THIỆU

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) được thành lập ngày 01/10/2008.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ và mang lưới doanh nghiệp hợp tác trong – ngoài nước, với các bài giảng thường xuyên cập nhật, CTECH có 08 chuyên ngành đào tạo, gồm: Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Tin học ứng dụng; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng, Khách sạn; Điều dưỡng; và Tiếng Nhật thuộc 02 hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp.

CTECH cam kết mang đến cho xã hội nguồn nhân lực được đào tạo với trình độ công nghệ cao, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, và được trang bị các kỹ năng công việc chuẩn đầu ra doanh nghiệp mong muốn, nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.


02 hệ đào tạo

- Hệ Cao đẳng

- Hệ Trung cấp

08 chuyên ngành đào tạo

- Công nghệ, kỹ thuật chế tạo máy

- Công nghệ kỹ thuật ô tô

- Tin học ứng dụng

- Kế toán

- Tài chính - Ngân hàng

- Khách sạn

- Điều dưỡng

- Tiếng Nhật