THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ Bách Khoa

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

Thời gian đào tạo

 
 

Cao đẳng: 03 năm

Trung cấp: 02 năm

 


 

Cao đẳng: 02 năm (nhận bằng tốt nghiệp) – 18 tháng hoàn thành chương trình

Trung cấp: 01 năm