THÔNG BÁO: LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022
22/08/2022
Danh sách phân lớp sinh viên hệ 9+
27/08/2022

Kế hoạch tập trung học sinh hệ đào tạo văn hóa THPT trường CĐ Kỹ thuật–Công nghệ Bách Khoa Năm học 2022-2023

 

Căn cứ Quyết định số 2865/ QĐ -UBND ngày 12/08/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023;

Căn cứ  kết quả tuyển sinh của Trường cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa năm học 2022 – 2023 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội phê duyệt,

Nhằm chuẩn bị tốt cho hoạt động học tập, rèn luyện của nhà trường trong năm học mới;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa xây dựng kế hoạch tập trung học sinh hệ đào tạo văn hóa THPT  năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Thời gian

  Ngày 31/08/2022 (Thứ Tư):

– Ca 1: 13:00 tập trung học sinh lớp 10A1, 10A2, 10A3;

– Ca 2: 14:30 tập trung học sinh lớp 10A4, 10A5, 10A6, 10A7;

2. Địa điểm

Tại hội trường tầng 1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa

3. Nội dung công việc

– Phổ biến nội dung giáo dục cấp THPT  theo thông tư 12/2022/TT-BGD ĐT ngày 26/07/2022.

– Nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm;

– Nghe phổ biến Nội quy, hoàn thành thủ tục liên quan;

1800 6770