Đại học Ô tô Nissan (Nhật Bản) ưu tiên tiếp nhận sinh viên CTECH
12/04/2024
45 sinh viên CTECH lên đường thực tập tại Nhà máy sản xuất Ô tô Vinfast
15/04/2024

CTECH thông báo Quy định về tổ chức thi kết thúc môn học/mô đun bằng hình thức trực tuyến

Sau đây là một số nội dung cần lưu ý trong Quy định về tổ chức thi kết thúc môn học/mô đun bằng hình thức trực tuyến tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH).

Để đảm bảo công tác thi cử được thực hiện nghiêm túc theo Quy định; tính độc lập trong quá trình dạy, học và thi kết thúc môn học/mô đun cũng như tính công bằng, khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, CTECH ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc môn học/mô đun bằng hình thức trực tuyến.

Quy định này áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo của nhà trường. Đề nghị các khoa, bộ môn trực thuộc, các giảng viên, sinh viên và học viên chú ý cập nhật thông tin để nắm rõ cách thức tham gia Kỳ thi kết thúc môn học/mô đun bằng hình thức trực tuyến một cách hiệu quả.

Mọi lưu ý về điều kiện dự thi; trách nhiệm tổ chức kỳ thi; hình thức thức thi; phương án lên lịch thi, phân công cán bộ coi thi, chấm thi; đề thi; thiết bị tham gia thi;…. được công bố chi tiết trong file đính kèm.

1800 6770