CTECH tham gia tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT 2023
30/06/2023
CTECH thông báo kế hoạch tổ chức học GDQP&AN cho sinh viên Cơ Sở Cần Thơ
01/07/2023

CTECH thông báo kế hoạch tổ chức học GDQP&AN cho sinh viên

Sinh viên CTECH cần nắm rõ những thông tin quan trọng dưới đây trước khi tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh vào thời gian tới.

Căn cứ vào những quy định của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và Bộ Quốc phòng, dựa trên mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Nhà trường xin thông báo một số thông tin quan trọng về Kế hoạch tổ chức học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên cụ thể như sau.

Thời gian dự kiến:

-Hệ Trung cấp: từ 10/07/2023 đến 16/07/2023

-Hệ Cao đẳng: từ 10/07/2023 đến 23/07/2023

Địa điểm học dự kiến:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Địa chỉ: Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội)

Hình thức học:

Tổ chức đào tạo, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian tham gia học tập môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chương trình đào tạo:

Chương trình thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc các khối môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Quy định đối với sinh viên khi tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh:

-Phải có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Trung tâm (mang mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu xanh đỏ, không lộ hình xăm phản cảm,…), đủ điều kiện sức khỏe để tham gia học tập (khai báo y tế đầy đủ các thông tin theo mẫu của Trung tâm).

-Không mang theo và sử dụng các chất kích thích, gây nghiện, gây cháy, nổ; không tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ. Các trường hợp cố tình vi phạm Trung tâm sẽ đình chỉ học tập và bàn giao cho Nhà trường để xử lý).

-Không được nghỉ tranh thủ trong suốt thời gian tham gia môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh (trừ trường hợp đặc biệt); không được tiếp đón thân nhân, bạn bè lên thăm; không được nhận hàng hóa, đồ ăn của gia đình và người thân gửi lên.

Nhà trường đề nghị sinh viên chấp hành nghiêm túc kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Những quy định cụ thể sẽ được Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phổ biến đến các em trong buổi định hướng trước khóa học tổ chức vào ngày 07/07/2023.

1800 6770