logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo: Về việc tổ chức thi kết thúc học phần học trực tuyến của khóa K12
28/01/2022
logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)
Thông báo: Về kế hoạch hoàn thành đóng tiền bảo hiểm y tế khóa K12 năm học 2022-2023
08/02/2022

Thông báo: V/v Kế hoạch học tập của sinh viên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2022(Áp dụng đối với hệ liên kết Cao đẳng nghề Cần Thơ)

logo Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa (Ctech)

Căn cứ vào Thông báo số 18/TB-VPCP kết luận của Thủ tưởng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 18/01/2022 về việc xem xét mở cửa trường học trở lại;

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại các địa phương;

Căn cứ thông báo số 30/TB-CĐNCT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của trường Cao đẳng nghề Cần Thơ về kế hoạch học tập của sinh viên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2022;

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công Nghệ Bách Khoa thông báo kế hoạch học tập của sinh viên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm 2022 đối với hệ liên kết Cao đẳng nghề Cần Thơ như sau:

– Toàn bộ sinh viên quay trở lại học tập trung từ ngày 14/02/2022.

– Trong trường hợp điều kiện dịch tại địa phương không cho phép triển khai học tập trực tiếp theo kế hoạch trên đây, Nhà trường sẽ có thông báo kịp thời cho sinh viên.

– Về phương án phòng chống dịch, thực hiện theo kế hoạch và phương án của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Trường. Nhà trường sẽ có hướng dẫn chi tiết gửi đến các sinh viên, học viên về công tác phòng dịch trước khi đến trường và trong quá trình học tập tại trường. Nhà Trường thông báo tới toàn bộ sinh viên, học viên biết và tổ chức thực hiện.

1800 6770